Advokat Stig Viborg Pedersen
Møderet for Landsret

Kompetencer

BYGGERI & BOLIG

Entrepriseret – forhandling og indgåelse af kontrakter indenfor bggesektoren – for såvel køber som sælger som entreprenør.

EJENDOMSHANDEL

Forhandling af vilkår i ejendomshandler for såvel købere som sælgere.

RÅDGIVNING

Vil tilbyder rådgivning til såvel forbrugere som erhvervsdrivende.

RETSSAGER

Løsning af konflikter – om nødvendigt via anlæggelse af retssag.

VOLDGIFTSSAGER

Særligt indenfor byggeri kan løsninger af konlikter mellem erhvervsdrivende være forbundet med en voldgiftssag.

SELSKABSRET

Vi stifter selskaber til konkurrencedygtige priser